We beschikken over

drie tankwagens
waarvan één met ADR
één zakkenwagen
met elektrische transpallet en laadklep
ADR-gekeurd
Chauffeurs
met ADR-attest
Jan en Debbie
Jan en Debbie
ADR-gekeurd
Trekker Tank
Jan en Debbie
Jan en Debbie
Jan en Debbie
Jan en Debbie

Voor planning bulk

coördinaten Theo
03 772 34 89
theo.thuysbaert@telenet.be

Voor planning zakgoed

coördinaten Jan
03 772 27 64 of 0496 55 97 89

jan.thuysbaert@telenet.be

Het Internationaal transportbedrijf Thuysbaert is een familiebedrijf, geleid door Jan en Debbie Thuysbaert. De specialisatie is bulkvervoer van veevoeder-voormengsels.

Alle tankwagens zijn voorzien van een onderlossingsysteem, aangedreven vanuit een compressor die geïnstalleerd is op het trekkende voertuig.

Als eerste bedrijf in België vindt u hier een gecompartimenteerde oplegger die voldoet aan alle ADR-voorschriften voor droge bulkgoederen. De afkorting staat voor “Accord Européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route.”

Transportbedrijf Thuysbaert is klaar voor een nieuwe toekomst in het vervoer van droge veevoederkernen. Klanten zijn immers ten zeerste vragende partij. Ook zij zijn immers verrast door de plotse wending met betrekking tot het vervoer van hun producten “.

De nieuwe trailer is gebouwd volgens strenge lasprocedures van externe keuringsorganisaties. Hij heeft onder meer een verder achteruit geplaatste bumper zodat bij een aanrijding de tank niet geraakt wordt! Tevens zijn plaatdikte, overrolbeveiliging, grotere mangaten met volledig hermetisch afsluitbare deksels, geïsoleerde elektrische leidingen en specifieke signalisatieborden allemaal facetten die tot nu toe niet aan bod kwamen bij de bouw van bulkopleggers voor veevoederpremixen met een onderlosssingsysteem.

Dit is dus het mooie resultaat en toonbeeld voor Belgische innovatiekracht.

vervoer thuysbaert

Onlangs lichtte de overheid BEMEFA - de beroepsvereniging van de mengvoeder- fabrikanten - in over de toepassing van ADR- transport in de sector. In België bestonden echter nog geen “opgedeelde” bulkvrachtwagens die aan de eisen van de ADR-wetgeving voldeden. Dat was hét moment om te investeren in een nieuwe oplegger. De ontwikkeling van de ADR-oplegger heeft lange tijd in beslag genomen, vooral omdat er geen enkel precedent aanwezig was hier in België, doch dankzij een open en transparante communicatie met de constructeur (het West-Vlaamse bedrijf Lambrecht) én met de bevoegde internationale overheden zijn we er in geslaagd een volledig op maat gemaakte tankoplegger te kunnen inschakelen.